hdnd-huyen-long-my - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Danh sách tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực tháng 4

09-04-2021

Ngày 06/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 4 để đánh giá công tác điều hành hoạt động của thường trực HĐND huyện trong tháng qua và triển khai phương hướng tháng 4/2021. Tham dự phiên họp có ông Đặng Hoàng Vũ – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện và một số ngành có liên quan. Ông Võ Văn Tỏ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Huyện Long Mỹ tổ chức tổng kết hoạt động HĐND – UBND nhiệm kỳ 2016-2021

15-03-2021

Ngày 12/3/2021, huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND - UBND huyện và quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND – UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có ông Trương Thanh Bình – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Mỹ; ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Giang – Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Kim Hân – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện và đại diện Thường trực: HĐND - UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn trong huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức thành công Kỳ họp thứ 18

15-03-2021

Ngày 12/3/2021, HĐND huyện Long Mỹ tổ chức thành công Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 202. Tham dự Kỳ họp gồm có ông Nguyễn Thanh Giang - Chủ tịch UBND huyện, bà Nguyễn Thị Kim Hân - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc UBND huyện và 23/25 đại biểu. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Mỹ, Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tọa kỳ họp.

Thống nhất thời gian diễn ra Kỳ họp chuyên đề và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ

05-03-2021

Ngày 02/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 3 để triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp Chuyên đề) HĐND huyện Khoá XI và Kế hoạch tổng kết hoạt động HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Long Mỹ, kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự phiên họp gồm có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan. Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Triển khai Kế hoạch Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021

21-01-2021

Ngày 19/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ họp thông qua Kế hoạch Tổng kết hoạt động HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Long Mỹ, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và các đơn vị có liên quan.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ

22-12-2020

Sáng ngày 17/12/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Long Mỹ đã diễn ra Kỳ họp thứ thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND huyện Long Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ, Chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Mỹ; Thường trực HĐND, UBND huyện, đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

07-10-2020

Chiều ngày 02/10/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ vừa có buổi họp để báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo nghị quyết HĐND huyện giao từ năm 2019 đến nay. Tham dự có Thường trực HĐND, thành viên Ban KTXH, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện, các ngành có liên quan. Bà Hồ Thị Mỹ Thôn - Trưởng ban Ban KTXH HĐND huyện Long Mỹ - Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn

24-09-2020

Ngày 22/9/2020, tại xã Xà Phiên đã diễn ra Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp”. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện có liên quan; Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và Công chức Văn phòng Thống kê của các xã, thị trấn.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ

20-08-2020

Sáng ngày 18/8/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và quyết định một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tham dự có ông Lê Văn Khởi - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Mỹ; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng Thường trực HĐND huyện, 24/26 đại biểu HĐND huyện và Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự.

Cần chuẩn bị tốt việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

11-08-2020

Đó là yêu cầu của ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ tại Phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 8 được tổ chức vào ngày 06/8/2020. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; lãnh đạo các Ban HĐND và các ngành có liên quan.

Khẩn trương giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Long Mỹ

16-07-2020

Sáng ngày 10/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ, tổ chức Phiên họp thường trực tháng 7/2020. Tham dự có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; lãnh đạo các Ban HĐND và các ngành chuyên môn cấp huyện có liên quan. Ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ chủ trì phiên họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2020

10-05-2020

Sáng ngày 06/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 5. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND và các ngành liên quan cấp huyện. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Thường trực HĐND huyện Long Mỹ khảo sát giao chỉ tiêu nhiệm vụ, phân bổ kinh phí cấp xã và ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn

09-05-2020

Từ ngày 02 - 09/3/2020, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành khảo sát thực tế tại 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về giao chỉ tiêu nhiệm vụ, phân bổ kinh phí cấp xã và việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2020. Tham gia cùng đoàn khảo sát có Thường trực UBND, UBMTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các ngành có liên quan. Ông Võ Văn Tỏ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, làm Trưởng đoàn.

Đang online: 1
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 108009
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.