hdnd-thanh-pho-nga-bay - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

THÔNG BÁO

Thành phố Ngã Bảy sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

09-04-2021

Chiều ngày 06/4/2021, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch UBBC thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBBC, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và UBBC thành phố, Trưởng các Tiểu ban và các Ban bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc UBBC thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC các xã, phường cùng thanh dự.

Thành phố Ngã Bảy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

31-03-2021

Chiều ngày 26/3/2021, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Ủy ban bầu cử (UBBC), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy và phường Hiệp Thành đã tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đoàn kiểm tra do Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh - Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn cấp tỉnh.

Ngã Bảy triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

25-03-2021

Ngày 23/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 61 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử (UBBC), Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch UBMTTQVN xã, phường và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy kiểm tra công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

22-03-2021

Trong hai ngày, ngày 19 và ngày 22/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 6 đơn vị cấp xã, phường trên địa bàn thành phố. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phòng Nội vụ cùng một số thành viên và Tổ Chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19-03-2021

Ngày 18/3/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy); Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các cơ quan khối Đảng, các phòng, ban, ngành đoàn thể và hội trên địa bàn thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường và 27/27 vị đại biểu HĐND thành phố được triệu tập về dự kỳ họp.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-03-2021

Sáng ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

05-03-2021

Sáng ngày 02/3/2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, đã tổ chức lễ đưa tiễn thanh niên nhập ngũ năm 2021. Tham gia buổi lễ có Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã, phường, cùng gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021.

Thành phố Ngã Bảy thông báo kết quả hiệp thương lần thứ Nhất đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 – 2026

23-02-2021

Chiều ngày 22/02/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy tổ chức cuộc họp để thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Tham dự cuộc họp có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thành phố Ngã Bảy thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026

11-02-2021

Chiều ngày 09/02/2021, Thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị cóThường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trước thềm Tết Nguyên đán 2021

08-02-2021

Sáng ngày 08/02/2021, Đoàn lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy do bà Phạm Thị Đang - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 174 hộ gia đình chính sách, người có công tại phường Lái Hiếu. Tham gia cùng Đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lái Hiếu.

Thành phố Ngã Bảy triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

02-02-2021

Sáng ngày 01/02/2021, thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2021. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường cùng tham dự.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021

29-01-2021

Chiều ngày 27/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND, UBND; Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQVN; công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh; Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy); Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại biểu HĐND thành phố; các phòng, ban, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thành phố và đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức tổng kết phong trào thi đua hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2020 và phát động thi đua năm 2021

21-01-2021

Chiều ngày 20/01/2021, tại Hội trường lầu 3 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2020. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố, các ngành và đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường, tập thể và cá nhân được khen thưởng cùng tham dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy họp phiên họp đầu tiên trong năm 2021

11-01-2021

Ngày 08/01/2021, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 01/2021. Tham dự cuộc họp có Thường trực: HĐND, UBND Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND các xã, phường.

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09-01-2021

Ngày 07/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2020 HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX đơn vị thành phố Ngã Bảy cùng 27 đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, đại biểu HĐND các xã, phường và 260 cử tri đến dự.

Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21-12-2020

Từ ngày 17 - 18/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp cuối năm 2020) Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN thành phố; các Ban HĐND thành phố, các phòng, ngành thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường cùng đại diện bà con cử tri trên địa bàn thành phố và 27/28 vị đại biểu HĐND được triệu tập về dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Ngã Bảy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác thi đua năm 2020

14-12-2020

Chiều ngày 09/11/2020, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh về công tác thi đua năm 2020.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại thành phố Ngã Bảy sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khoá XIV

03-12-2020

Ngày 02/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri. Thành phần gồm: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa XIV (3/5 đại biểu); đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, các xã, phường và 240 cử tri đến dự.

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

05-11-2020

Ngày 04/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự tiếp xúc có Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (đơn vị thành phố Ngã Bảy), 28 Đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, Đại biểu HĐND các xã, phường và 280 cử tri đến dự.

Thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy

03-11-2020

Chiều ngày 02/11/2020, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức họp thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp cuối năm) HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố; các Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố; các cơ quan thành phố có liên quan; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng - Thống kê các xã, phường. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy giám sát việc chấp hành pháp luật về xử l‎ý vi phạm an toàn giao thông đường bộ

11-09-2020

Chiều ngày 09/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về xử l‎ý vi phạm an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2019-7/2020 đối với Công an thành phố Ngã Bảy. Tham dự cùng Đoàn giám sát có Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; thành viên Ban Pháp chế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

60 đại biểu là Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và công chức thành phố Ngã Bảy được bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

11-09-2020

Sáng ngày 07/9/2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đối tượng là Thường trực HĐND, lãnh đạo và công chức thuộc các phòng, ban cấp thành phố và cấp xã, phường. Đến dự khai mạc hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND thành phố và 60 đại biểu được triệu tập về dự.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Ngã Bảy

31-08-2020

Chiều ngày 25/8/2020, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2018-2020 tại thành phố Ngã Bảy. Tham gia Đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan. Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn giám sát có Thường trực HĐND, UBND thành phố, các phòng ban có liên quan.

Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy trao tặng 12 thẻ Bảo hiểm y tế cho cử tri

25-08-2020

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện, tiến tới mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phát huy và nhân rộng mô hình “Chia sẻ khó khăn với cử tri” trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Thường trực HĐND thành phố Ngã Bảy hỗ trợ vốn sản xuất cho cử tri có hoàn cảnh khó khăn

19-08-2020

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 14/KH-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát động thi đua trong hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2020.

Thường trực HĐND thành phố Ngã Bảy tổ chức tập huấn khoa học, kỹ thuật chăn nuôi heo cho cử tri có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố

04-08-2020

Sáng ngày 30/7/2020 tại phòng họp lầu 3 UBND thành phố. Thường trực HĐND thành phố phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố mở lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật chăn nuôi heo cho cử tri có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Bà Nguyễn Thị Kim Tước - Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Cán bộ kỹ thuật Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố, 06 cử tri có hoàn cảnh khó khăn tham gia tập huấn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND thành phố Ngã Bảy về tình hình hoạt động 7 tháng năm 2020

03-08-2020

Chiều ngày 30/7/2020 tại phòng họp trực tuyến UBND thành phố. Đoàn kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đơn vị thành phố Ngã Bảy về tình hình hoạt động 07 tháng đầu năm 2020. Tham dự buổi kiểm tra có các Thành viên trong Đoàn số 2 gồm Lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thường trực HĐND các xã, phường cùng dự.

Thành phố Ngã Bảy tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 03 cấp sau kỳ họp giữa năm 2020

27-07-2020

Ngày 23/7/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTQVN) thành phố Ngã Bảy tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND 03 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị TXCT có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy, 28 Đại biểu HĐND thành phố, Đại biểu HĐND các xã, phường và 180 cử tri đến dự.

Ngã Bảy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Khẩn trương, trách nhiệm với Nhân dân”

20-07-2020

Chiều ngày 09/7/2020, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị chuyên đề với chủ đề “Khẩn trương, trách nhiệm với Nhân dân”. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND thành phố; đại diện các Ban HĐND và Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các xã, phường. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy

13-07-2020

Sáng ngày 02/7/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang tiến hành tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, Thiếu tướng Phạm Thành Tâm - Phó Tư lệnh Quân khu 9, Ông Phạm Hồng Phong - Phó Chánh án Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cấp tỉnh và cấp thành phố và 250 cử tri đến dự.

Nhiều nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

10-07-2020

Ngày 29/6/2020, tại Hội nghị Trung tâm thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm).

Hơn 3,593 tỉ đồng được hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

20-05-2020

Nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến với người dân được nhanh chóng, minh bạch, công khai và đúng đối tượng, từ ngày 12 -13/5/2020, Thường trực HĐND thành phố Ngã Bảy, tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Tham gia khảo sát có Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND, các ngành chức năng có liên quan của thành phố. Bà Phạm Thị Đang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn.

Kiểm tra công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các xã, phường đơn thị thành phố Ngã Bảy

10-05-2020

Từ ngày 04/5 đến ngày 05/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức đoàn làm việc với Thường trực HĐND các xã, phường về kết quả hoạt động quý I/2020 và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Tham gia cùng Đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các Ban HĐND thành phố Ngã Bảy. Bà Nguyễn Thị Kim Tước - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Ngã Bảy tổ chức khảo sát về công tác lưu trữ tài liệu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã

09-05-2020

Ngày 26/3/2020, Ban Pháp chế HĐND thành phố Ngã Bảy tổ chức khảo sát thực tế đối với xã Đại Thành, phường Hiệp Lợi về công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp HĐND và lưu trữ hồ sơ tại kỳ họp HĐND giai đoạn 2018 - 2019. Tham gia đoàn khảo sát có Thường trực HĐND, UBMTTQVN, thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

Đang online: 1
Hôm nay: 123
Đã truy cập: 107997
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.