hdnd-thi-xa-long-my - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

THÔNG BÁO

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

07-04-2021

Sáng ngày 05/4/2021, tại Trụ sở Nhà Văn hóa khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Thuận An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có bà Trần Diễm Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQ phường Thuận An; Trưởng khu vực, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và 59 cử tri khu vực 2, phường Thuận An.

Thị xã Long Mỹ sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

22-03-2021

Sáng ngày 19/3/2021, được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã (UBND), Ủy ban bầu cử thị xã tổ chức sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Dự hội nghị có thành viên Ban bầu cử thị xã, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (UBMTTQVN); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – UBND – UBMTTQVN các xã, phường cùng dự. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử chủ trì hội nghị.

Thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai để giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

18-03-2021

Sáng ngày 16/3, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQVN thị xã.

Thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026 để hiệp thương lần thứ nhất

04-02-2021

Sáng ngày 01/02/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 02/2021. Tham dự có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã; lãnh đạo các Ban HĐND, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thị xã Long Mỹ. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Chủ trì cuộc họp.

Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

02-02-2021

Chiều ngày 29/01/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Long Mỹ, Thường trực HĐND thị xã tiến hành tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân (HĐND) và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự Hội nghị có ông Trương Thanh Bình - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã; Thường trực HĐND, UBND, UBMMTQVN các xã, phường và đại diện 04 cử tri (xã Long Trị, xã Long Trị A, phường Bình Thạnh và phường Trà Lồng).

Cử tri đề nghị nhiều vấn đề tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

11-01-2021

Từ ngày 06-08/01/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ đã phối hợp cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thị xã Long Mỹ tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 3 cấp. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có 04/05 đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thị xã Long Mỹ; 27/27 đại biểu HĐND thị xã Long Mỹ, lãnh đạo Sở ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân và các phòng ban ngành thị xã cùng dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 01/2021

08-01-2021

Sáng 06/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức phiên họp tháng 01/2021, Tham dự phiên họp gồm có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân thị xã, lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND thị xã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ

21-12-2020

Từ ngày 17-18/12/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 HĐND (kỳ họp cuối năm 2020). Đến dự kỳ họp có ông Lê Văn Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Thường trực HĐND, UBND các xã, phường và đại diện cử tri trên địa bàn.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HÐND) thị xã Long Mỹ thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 16

15-12-2020

Sáng ngày 11/12/2020, Ban Pháp chế HÐND thị xã họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết dự kiến trình Tại kỳ họp thứ 16 HÐND thị xã. Dự và chủ trì buổi thẩm tra có ông Trần Trung Hiểu - Trưởng ban Ban pháp chế HĐND thị xã, ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã, cùng các thành viên Ban Pháp chế và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã tham dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị giao ban quý III năm 2020

30-09-2020

Sáng ngày 24/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ với Thường trực HĐND xã, phường quý III/2020. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo và thành viên các Ban, Tổ đại biểu HĐND thị xã; các ngành có liên quan; Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND xã, phường. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Tổ chức Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ

21-09-2020

Ngày 18/9/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) đã diễn ra Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã. Đến dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các cơ quan chuyên môn và 27/28 đại biểu HĐND thị xã được triệu tập về dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao

05-08-2020

Ngày 30/7/2020, Đoàn công tác của Thường trực (HĐND) tỉnh do ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ. Tiếp đoàn có ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng và đại diện Thường trực HĐND xã, phường.

Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ họp phiên họp Thường trực tháng 5

18-05-2020

Sáng ngày 07/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức cuộc họp Thường trực tháng 5/2020. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các Ban HĐND, các cơ quan chức năng thị xã Long Mỹ. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, chủ trì phiên họp.

Đang online: 1
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 108098
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.