thu-ky-ky-hop - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thư ký Kỳ họp

Ngày 10-07-2020

Ông: NGUYỄN HỒNG QUÂN 

 

- Sinh ngày: 08/7/1977      

- Quê quán: xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: khu vực 1, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Thạc sĩ Hành chính công, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Chánh Văn phòng - Kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

 

Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ

 

- Sinh ngày: 12/02/1985

- Quê quán: Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: KV3, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Thạc sĩ, ngữ văn

- Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Ông: DƯƠNG MỘNG TUẤN – Thành viên

 

- Sinh ngày: 1983

- Quê quán: xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 18, khu A, ký túc xá trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Thạc sĩ Ngữ văn, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu KH-HTQT và doanh nghiệp Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang

Đang online: 1
Hôm nay: 168
Đã truy cập: 108042
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.