tin-tuc-thuong-truc-hdnd-tinh - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Danh sách tin tức

Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH - HĐND – UBND - UBMTTQVN tỉnh và Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

17-03-2021

Chiều ngày 16/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang phối hợp Đoàn ĐBQH, UBND và UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH - HĐND – UBND - UBMTTQVN tỉnh và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Ông Huỳnh Thanh Tạo – Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Huyến – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh và bà Thái Thu Xương – Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh đồng chủ tọa Hội nghị.

Nhiều nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp lần thứ 20 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

12-03-2021

Sáng ngày 10/3/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 20. Dự kỳ họp có ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và 42/43 đại biểu được triệu tập về dự.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

03-03-2021

Chiều ngày 02/3/2021, trên lĩnh vực Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Ban đã tổ chức cuộc họp cùng với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, và các sở ngành chức năng có liên quan. Chủ trì cuộc họp ông Trương Thanh Bình – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Kinh tế Ngân sách

03-03-2021

Sáng nay 02/3/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức buổi họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành viên Ban KTNS và các sở ngành chức năng có liên quan. Chủ trì cuộc họp ông Đặng Cao Trí – Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh.

Nhiều nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề)

11-01-2021

Ngày 11/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp tháng 01/2021. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, các Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, các sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Xây dựng, Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh, lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tổng kết hoạt động thi đua Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2020

31-12-2020

Ngày 30/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi đua HĐND cấp huyện năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Bí thư cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện. Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng

07-12-2020

Chiều ngày 04/12/2020, tại Phiên thứ Tư của Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã thông qua 19 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội và các lĩnh vực khác.

Thảo luận và giải trình nhiều vấn đề kinh tế - xã hội

07-12-2020

Cuối tuần qua, tại phiên thảo luận và giải trình (phiên họp thứ ba) tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Khóa IX diễn ra chất lượng, dân chủ và sôi nổi. Trong đó, nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc trên các lĩnh vực đã được đại biểu thẳng thắn nêu ra. Phần giải trình của các sở, ban, ngành ngắn gọn, súc tích, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Thông qua hoạt động thảo luận và giải trình đã mổ xẻ được nhiều vấn đề khó khăn, hạn chế mà tỉnh gặp phải hiện nay, đặc biệt là đưa ra những biện pháp để tháo gỡ, giúp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung các chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

04-12-2020

Sáng ngày 03/12/2020, Tại Phiên họp thứ nhất Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, bầu bổ sung các chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục chủ trì phiên họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX

03-12-2020

Sáng ngày 03/12/2020, Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang Khóa IX đã được khai mạc dưới sự chủ tọa của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy - Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trần Văn Huyến; Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Huỳnh Thanh Tạo; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Thanh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Thái Thu Xương; các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí.

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 19

27-11-2020

Chiều ngày 25/11/2020, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban VHXH trình tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc, có ông Nguyễn Quốc Ca - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên Ban VHXH, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX

17-11-2020

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 10/11/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND tỉnh), Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc dưới sự chủ tọa của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

17-11-2020

Sáng 10/11/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác ổ chức thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Hội nghị “Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030”

29-10-2020

Sáng ngày 29/10/2020, tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030. Tham dự hội nghị có hơn 130 đại biểu là Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh thuộc các khu vực trong nước. Trong đó, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang do ông Nguyễn Quốc Ca - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Kỳ họp thứ 18, 19 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua hơn 40 dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực

29-10-2020

Ngày 26/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10/2020. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2020. Ông Huỳnh Thanh Tạo - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH chủ trì phiên họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cho đại biểu 3 cấp

23-10-2020

Sáng ngày 20/10, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho hơn 350 đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh

07-09-2020

Sáng ngày 04/9/2020, tại Hội trường Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự Kỳ họp có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh và có 44 đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập về dự.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết

01-09-2020

Vừa qua, ngày 31/8/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức buổi họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, thành viên Ban KTNS và các sở ngành chức năng có liên quan. Ông Đặng Cao Trí - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực văn hóa – xã hội

01-09-2020

Ngày 28/8/2020, Ban Văn hóa – Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, tổ chức họp Ban thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực VHXH. Tham dự có Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thành viên Ban VHXH, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan đến nội dung thẩm tra. Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm

01-09-2020

Thời gian qua vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những vấn đề nhứt nhói, được dư luận và xã hội rất quan tâm, ATTP đang diễn biến phức tạp, đa chiều và tinh vi với nhiều hình thức, đây là một trong những nỗi lo lớn đối với người dân và là sự trăn trở đối với các cấp lãnh đạo. Xuất phát từ tình hình đó, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân nhân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tham gia Đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban VHXH; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng một số sở, ban, ngành liên quan. Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng ban Ban VHXH làm Trưởng đoàn giám sát.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

18-08-2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐGS, ngày 17/8/2020 Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Trương Thanh Bình làm Trưởng đoàn giám sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự làm việc có ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh cùng các thành viên trong đoàn giám sát.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động đi làm việc nước ngoài, hộ gia đình chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

17-08-2020

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-ĐGS ngày 28/7/2020 của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động đi làm việc nước ngoài, hộ gia đình chính sách và các đối tượng khác. Từ ngày 10 đến ngày 13/8/2020 Đoàn giám sát tiến hành giám sát đối với các đơn vị cấp huyện và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có ông Nguyễn Quốc Ca – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan, ông Đặng Cao Trí – Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Nhiều nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17

07-08-2020

Ngày 05/8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường trực tháng 8 để thực hiện một số nội dung như: Chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17, đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020, xem xét cho ý kiến một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp,…

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học cấp học mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh

24-07-2020

Chiều ngày 22/7/2020, Đoàn giám sát Hội Đồng nhân dân tỉnh (HĐND), do ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Ủy ban nhân tỉnh (UBND) về cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học cấp học mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở. Tham gia đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Thái Thu Xương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban HĐND và một số đại biểu HĐND tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-07-2020

Sáng ngày 06/7/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang Khóa IX đã khai mạc dưới sự chủ tọa của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự khai mạc ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều cán bộ theo thẩm quyền

13-07-2020

Sáng ngày 06/7/2020, Tại Phiên họp thứ nhất Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

13-07-2020

Sáng ngày 07/7/2020, Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX được tiếp tục diễn ra. Đây là Phiên họp thứ ba của kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đã dành thời gian để lãnh đạo một số sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề kinh tế - xã hội và những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm hiện nay.

Bế mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh

13-07-2020

Sau 1 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 07/7/2020, Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc và hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Hội nghị sơ kết công tác Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

10-07-2020

Sáng ngày 13/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội thẩm nhân dân tỉnh Hậu Giang để nghe báo cáo sơ kết công tác Hội thẩm nhân dân và kiện toàn công tác tổ chức Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, với sự chủ trì của ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, 21/26 vị Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sẽ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Quốc hội, HĐND giữa năm 2020 với hình thức phát phiếu lấy ý kiến và tổ chức hội nghị

10-05-2020

Ngày 05/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 5 để thực hiện một số nội dung như: Chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16; đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020; công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp Quốc hội, HĐND giữa năm 2020,…

Nhiều nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

09-05-2020

Ngày 04/3/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường trực tháng 3/2020. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - chủ tọa phiên họp.

Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 và Phát động thi đua hoạt động HĐND cấp huyện năm 2020

06-02-2020

Chiều ngày 06/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua hoạt động HĐND cấp huyện năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh; Thường trực các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thánh phố về dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chăm lo cho cử tri nghèo

19-01-2020

Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những cử tri nghèo, cử tri có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tham dự có ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đoàn Quốc Thật - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể của xã.

Đang online: 1
Hôm nay: 220
Đã truy cập: 108094
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.