Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Ngã Bảy hoàn thành công tác giám sát chuyên đề về quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn

Ngày 07-10-2021

Ngày 07/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy do bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát về quy định chính sách bảo trợ xã hội (BTXH) đối với đối tượng BTXH tại phường Lái Hiếu và phường Hiệp Lợi. Tham dự cùng với đoàn có bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban KTXH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Nguyễn Thị Kim Xuyên, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Ngã Bảy phát biểu tại buổi giám sát

Qua đó, theo báo cáo, hai đơn vị có tổng số 765 đối tượng bảo trợ xã hội được cấp phát trợ cấp hằng tháng với tổng số tiền 308.880.000 đồng. Trong đó: phường Lái Hiếu 402 đối tượng, được cấp phát trợ cấp hằng tháng với tổng số tiền 165.375.000 đồng (trẻ mồ côi - bị bỏ rơi 04, người khuyết tật nặng 112, người khuyết tật đặc biệt nặng 87, người cao tuổi từ 80 trở lên 105 và một số đối tượng khác 11); phường Hiệp Lợi 363 đối tượng trợ cấp số tiền 143.505.000 đồng (trẻ mồi côi - bị bỏ rơi 04, người khuyết tật nặng 135, người khuyết tật đặc biệt nặng 52, người từ đủ 80 tuổi trở lên 119 và một số đối tượng khác).

Sau khi nghe báo cáo, thành viên Đoàn thống nhất với nội dung báo cáo của hai đơn vị phường Lái Hiếu và phường Hiệp Lợi. Tuy nhiên, thành viên Đoàn đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đề nghị các đơn vị cần khắc phục đó là: Một số đối tượng khi từ trần chưa kịp thời cắt khỏi danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế; thành viên Hội đồng thẩm định chưa quan tâm đúng mức trong việc kịp thời tham gia xác định đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội, từ đó dẫn đến còn trường hợp xét chậm; sự phối hợp giữa công chức chuyên môn phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội phường và Trưởng khu vực chưa chặt chẽ…

Phát biểu kết thúc buổi giám sát tại các đơn vị, bà Nguyễn Thị Kim Xuyên đánh giá cao kết quả thực hiện các quy định chính sách BTXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn phường Lái Hiếu và phường Hiệp Lợi. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế mà thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra đề nghị các đơn vị quan tâm khắc phục. Bà đề nghị, trong thời gian tới các đơn vị cần rà soát chặt chẽ trong việc thm định các trường hợp phát sinh mới, tăng, giảm  mức trợ cấp kịp thời; quan tâm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng BTXH được kịp thời khi được xét là đối tượng hưởng chế độ; rà soát lại các đối tượng đã từ trần. Bà nhấn mạnh các thành viên Hội đồng xác định đối tượng cần tích cực tham gia đầy đủ trong quá trình đi thẩm định; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ chuyên môn và Bưu điện, khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bà tin tưởng rằng, các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung trên sẽ góp phần thực hiện tốt quy định chính sách BTXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn trong thời gian tới./.

Nguyễn Hoài Thanh


Danh sách tin tức