Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh họp thẩm tra chuẩn bị Kỳ họp thứ 14

Ngày 01-12-2020

   Sáng ngày 30/11/2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các phòng, ban, ngành có liên quan. Ông Lê Văn Nhã - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại buổi thẩm tra

   Tại Kỳ họp thứ 14 này, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố được phân công thẩm tra 06 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh danh mục các công trình nâng cấp đô thị năm 2020 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố; quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Kho bạc nhà nước Hậu Giang (cũ) thành trụ sở Ủy ban nhân dân phường I; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

   Tại buổi thẩm tra, đa số các đại biểu tham dự đều tán thành với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố cần nhận xét, đánh giá và đề nghị chỉnh sửa câu từ cho phù hợp, ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, đồng thời bổ sung những nhận định, đánh giá những tồn tại, hạn chế qua hoạt động khảo sát, giám sát của Ban trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

   Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, ông Lê Văn Nhã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và thành viên của Ban để chỉnh sửa báo cáo đầy đủ, hoàn thiện, trình Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định./.

HĐND thành phố Vị Thanh

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 329
Đã truy cập: 63453
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.