Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

Ngày 03-03-2021

   Chiều ngày 02/3/2021, trên lĩnh vực Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Ban đã tổ chức cuộc họp cùng với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, và các sở ngành chức năng có liên quan. Chủ trì cuộc họp ông Trương Thanh Bình – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Ông Trương Thanh Bình – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

 Tại buổi thẩm tra Ban thông qua 03 dự thảo nghị quyết gồm: Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và nội dung chi kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Qua đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo nghị quyết về một số mặt như: Xét về cơ sở pháp lý các nội dung được nêu trong các dự thảo nghị quyết và trình tự thủ tục đảm bảo đúng quy định pháp luật, xét về cơ sở thực tiễn các nội dung cũng như mục đích yêu cầu của các dự thảo nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo tính khả thi khi nghị quyết được ban hành. Bên cạnh đó đại biểu cũng góp ý một số vấn đề liên quan đến các dự thảo nghị quyết còn chưa phù hợp và chưa rõ.

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh giải trình và tiếp thu, ông Trương Thanh Bình chủ trì cuộc họp đã kết luận cơ bản thống nhất với các dự thảo nghị quyết và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan và Văn phòng UBND tỉnh chỉnh sửa dự thảo nghị quyết theo ý kiến giải trình và tiếp thu của UBND tỉnh để dự thảo nghị quyết hoàn thiện và trình HĐND tỉnh có sức thuyết phục cao.

Nguyễn Bảo


Đang online: 1
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 108054
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.