Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Khai mạc Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX

Ngày 03-12-2020

Sáng ngày 03/12/2020, Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang Khóa IX đã được khai mạc. Tham dự khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy - Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trần Văn Huyến; Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Huỳnh Thanh Tạo; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Thanh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Thái Thu Xương; các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhằm kiện toàn lại tổ chức, bộ máy chính quyền cấp tỉnh cũng như đảm bảo yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2026. Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 20 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế. Đây là những vấn đề rất quan trọng, không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2021 và những năm tiếp theo mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tổ chức thảo luận và giải trình tại hội trường với một số sở, ngành và Thường trực UBND tỉnh. Đây là một trong những hình thức giám sát của HĐND, của cử tri và Nhân dân thông qua kỳ họp này.

Cũng tại phiên khai mạc, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Văn Huyến; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đồng Văn Thanh.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Khóa IX diễn ra trong 02 ngày và sẽ bế mạc vào ngày 04/12/2020./.

Thế Sự


Đang online: 3
Hôm nay: 321
Đã truy cập: 63445
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.