Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng

Ngày 07-12-2020

Chiều ngày 04/12/2020, tại Phiên thứ của Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội và các lĩnh vực khác.

Quang cảnh đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Qua đó, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2020; về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; về việc thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021; thông qua Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025; giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021...

Trong đó, Nghị quyết thông qua Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020-2025” được xem là bước đột phá để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, Hậu Giang nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Việt Nam ICT Index). Đề án còn hướng đến các mục tiêu cụ thể là có 100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động; 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo của tỉnh...

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung chuyển đổi nhận thức; xây dựng thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý; xây dựng và hoàn thiện các nền tảng kỹ thuật; xây dựng tiềm lực phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh bền vững.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh, đây là những vấn đề rất quan trọng, không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2021 và những năm tiếp theo mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Ông cũng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, tích cực và nghiêm túc của đại biểu tham dự kỳ họp, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và các sở, ngành, các Ban HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh có tính khả thi cao./.

Thế sự


Đang online: 1
Hôm nay: 202
Đã truy cập: 108076
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.