Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề), khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13-11-2020

STT

Nghị quyết Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề), khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download File

1

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang

27/NQ-HĐND

2

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng

28/NQ-HĐND

3

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

29/NQ-HĐND

4

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

30/NQ-HĐND

5

Nghị quyết Cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An

31/NQ-HĐND

6

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình Y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

32/NQ-HĐND

7

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)

33/NQ-HĐND

8

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

34/NQ-HĐND

9

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

35/NQ-HĐND

10

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2

36/NQ-HĐND

11

Nghị quyết Cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An

37/NQ-HĐND

12

Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương)

38/NQ-HĐND

13

Nghị quyết Về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

39/NQ-HĐND

14

Nghị quyết Về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

40/NQ-HĐND

15

Nghị quyết Về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

41/NQ-HĐND

16

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021

42/NQ-HĐND

17

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

43/NQ-HĐND

18

Nghị quyết Về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

44/NQ-HĐND

19

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

45/NQ-HĐND

20

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

46/NQ-HĐND

21

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 4)

18/2020/NQ-HĐND

22

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6)

19/2020/NQ-HĐND


Đang online: 1
Hôm nay: 492
Đã truy cập: 41778
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.