Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Nhiều nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề)

Ngày 11-01-2021

Ngày 11/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp tháng 01/2021. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, các Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, các sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Xây dựng, Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh, lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phiên họp đã xem xét Báo cáo hoạt động tháng 12/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, 03 tờ trình do UBND tỉnh trình phát sinh giữa hai kỳ họp, danh mục dự kiến các nội dung trình Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề). Theo đó, dự kiến tại Kỳ họp thứ 20 sắp tới, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và xem xét quyết định khoảng 15 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Qua nghe dự thảo các chương trình, báo cáo, các nội dung UBND tỉnh trình phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến phát biểu trao đổi thảo luận của các đại biểu, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 12/2020, cụ thể: Tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2020, ban hành văn kiện theo luật định. Tổ chức đoàn làm việc với các huyện về công tác chấm điểm thi đua, qua đó đã chấm điểm, xếp hạng và tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua HĐND cấp huyện năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021, kịp thời biểu dương những đơn vị có thứ hạng cũng như động viên các đơn vị chưa đạt thành tích cao. Ban hành nghị quyết, chương trình giám sát chuyên đề năm 2021 của Thường trực, các ban với những nội dung sát hợp thực tiễn. Các Ban HĐND tỉnh, nhất là Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tham mưu Thường trực cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh, giúp UBND tỉnh trong điều hành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ông nhận định còn một số hạn chế như: Vẫn còn tình trạng UBND tỉnh xin chậm trình hoặc rút các tờ trình, dự thảo nghị quyết ra khỏi dự kiến chương trình kỳ họp; Văn kiện kỳ họp chậm được ban hành so với luật định do các sở ngành chậm hoàn chỉnh các đề án hoặc phải cập nhật, chỉnh sửa các số liệu.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý I và tháng 01/2021, Chủ tọa phiên họp đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ động, phối hợp tốt với UBND, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị các nội dung trọng tâm như: Tổ chức Kỳ họp thứ 20; Tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND tỉnh và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo soạn Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy chế hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.

Hải Đường


Đang online: 1
Hôm nay: 211
Đã truy cập: 108085
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.