Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13-05-2020

STT

NỘI DUNG

Download File

Ghi chú

I

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

II

Gợi ý thảo luận

Tải về

 

III

Tờ trình

Download File

Ghi chú

1

Tờ trình về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh

483/TTr-UBND

 

2

Tờ trình về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7 xã Vị Trung huyện Vị Thủy

484/TTr-UBND

 

3

Tờ trình về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

485/TTr-UBND

 

4

Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A

480/TTr-UBND

 

5

Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu

481/TTr-UBND

 

6

Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ô tô về trung tâm xã Phú Tân

482/TTr-UBND

 

7

Tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020

548/TTr-UBND

 

8

Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

547/TTr-UBND

 

9

Tờ trình về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

552/TTr-UBND

 

10

Tờ trình về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (lần 1)

541/TTr-UBND

 

IV

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Download File

Ghi chú

1

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

07/BC-HĐND

 

V

Dự thảo các Nghị quyết

Download File

Ghi chú

1

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh

Tải về

 

2

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7 xã Vị Trung huyện Vị Thủy

Tải về

 

3

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Tải về

 

4

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A

Tải về

 

5

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu

Tải về

 

6

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ô tô về trung tâm xã Phú Tân

Tải về

 

7

Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tải về

 

8

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Tải về

 

9

Nghị quyết về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tải về

 

10

Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (lần 1)

Tải về

 


Đang online: 1
Hôm nay: 336
Đã truy cập: 63460
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.