Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 17 (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04-09-2020

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 17 (CHUYÊN ĐỀ)

STT

NỘI DUNG

Download File

Ghi chú

I

Nội quy

Tải về

 

II

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

III

Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Download File

Ghi chú

1

Tờ trình và dự thảo nghị quyết  về “Tình hình cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2019” (Đính kèm báo cáo của Đoàn giám sát)

137/TTr-HĐND

 

2

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

1860/TTr-UBND

 

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3)

1861/TTr-UBND

 

4

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, huyện Vị Thủy

1863/TTr-UBND

 

5

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh

1864/TTr-UBND

 

6

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1866/TTr-UBND

 

7

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang.

1865/TTr-UBND

 

8

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1862/TTr-UBND

 

9

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

40/BC-HĐND

 

10

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

16/BC-HĐND

 

IV

Dự thảo các Nghị quyết

Download File

Ghi chú

1

Dự thảo nghị quyết  về “Tình hình cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2019” (Đính kèm báo cáo của Đoàn giám sát)

Tải về

 

2

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

Tải về

 

3

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3)

Tải về

 

4

Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, huyện Vị Thủy

Tải về

 

5

Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh

Tải về

 

6

Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

7

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

8

Dự thảo Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 


Đang online: 1
Hôm nay: 307
Đã truy cập: 63431
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.