Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 18 (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 10-11-2020

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 18 (CHUYÊN ĐỀ)

STT

NỘI DUNG

Download File

Ghi chú

I

Nội quy

Tải về

 

II

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

III

Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Download File

Ghi chú

1

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6)

1913/TTr-UBND

 

2

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 4)

1914/TTr-UBND

 

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An

1915/TTr-UBND

 

4

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An

1916/TTr-UBND

 

5

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

1920/TTr-UBND

 

6

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.

1921/TTr-UBND

 

7

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình Y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung Tâm Giám định Y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

1924/TTr-UBND

 

8

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

1925/TTr-UBND

 

9

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2.

1919/TTr-UBND

 

10

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2.

1917/TTr-UBND

 

11

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2019.

1918/TTr-UBND

12

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống phát thanh - truyền hình Hậu Giang.

1926/TTr-UBND

13

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương).

1923/TTr-UBND

14

Tờ trình và dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt).

1922/TTr-UBND

15

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

51/BC_HĐND

IV

Dự thảo các Nghị quyết

Download File

Ghi chú

1

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6)

Tải về

 

2

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 4)

Tải về

 

3

Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An

Tải về

 

4

Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An

Tải về

 

5

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Tải về

 

6

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Tải về

7

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình Y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung Tâm Giám định Y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tải về

8

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tải về

9

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2.

Tải về

10

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2.

Tải về

11

Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2019.

Tải về

 

12

Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống phát thanh - truyền hình Hậu Giang.

Tải về

13

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương).

Tải về

 

14

Dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt).

Tải về

 


Đang online: 1
Hôm nay: 475
Đã truy cập: 41761
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.