Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu phục vụ họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh (02/3/2021)

Ngày 25-02-2021

- Giấy mời họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Kinh tế - Ngân sách.

-Tài liệu họp thẩm tra Ban KTNS (họp ngày 02/3/2021)


Đang online: 1
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 108041
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.