Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực tháng 10/2021

Ngày 07-10-2021

Sáng ngày 07/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ đã tổ chức họp sơ kết công tác điều hành hoạt động tháng 9, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2021. Ông Võ Văn Tỏ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Ông Võ Văn Tỏ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

            Trong tháng 9/2021, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện ban hành kế hoạch Tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện; ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2021; tham gia cùng đoàn giám sát của Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Song song đó, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát các xã, thị trấn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và việc chi hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của tỉnh Hậu Giang trên địa bàn huyện.

            Tại phiên họp này, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến về thực hiện đề án giải thể, sáp nhập một số phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (UBND) huyện; kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2021; cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND huyện Long Mỹ, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự thảo Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Long Mỹ, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ trình tại kỳ họp HĐND cuối năm nay.

            Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Võ Văn Tỏ yêu cầu các đại biểu bám sát chương trình kế hoạch được đề ra trong tháng 10 và triển khai thực hiện đạt hiệu quả, trước mắt là chuẩn bị tốt cho kỳ họp Chuyên đề sẽ diễn ra vào ngày 14/10 tới. Ông đề nghị, UBND huyện chủ động xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp cuối năm 2021. Thường trực và 2 Ban HĐND huyện chủ động rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch đề ra./.

Văn phòng HĐND huyện Long Mỹ


Danh sách tin tức