Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy họp phiên họp đầu tiên trong năm 2021

Ngày 11-01-2021

Ngày 08/01/2021, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 01/2021. Tham dự cuộc họp có Thường trực: HĐND, UBND Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND các xã, phường.

Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố trình bày báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2020 và chương trình công tác tháng 01/20201 và thời gian tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Kỳ họp HĐND thành phố Ngã Bảy cuối năm 2020; Tổng kết công tác thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2020; Tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐNDUBNDUBMTTQVN thành phố; Chương trình hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND thành phố năm 2021. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại phiên họp cơ bản nhất trí thống nhất kết quả hoạt động tháng 12/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2021 và các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng trong tháng 01/2021 mà Thường trực HĐND thành phố đã trình bày.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu tham dự phiên họp. Trên cơ sở thống nhất cao của các đại biểu, ông nhấn mạnh: HĐND thành phố dự kiến tổ chức Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 gắn với Tổng kết Nghị quyết Liên tịch giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố vào cuối tháng 01/2021. Đối với cấp xã, ông đề nghị Thường trực HĐND cấp xã cũng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ như của cấp thành phố và sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 19/01/2021. Bên cạnh đó, các Ban HĐND thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện nhiệm năm 2021. Đặc biệt, HĐND thành phố và HĐND xã, phường tập trung chỉ chỉ đạo thực hiện tốt các bước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nguyễn Hoài Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 315
Đã truy cập: 63439
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.