Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tổng kết hoạt động thi đua Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2020

Ngày 31-12-2020

Ngày 30/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi đua HĐND cấp huyện năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Bí thư cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện. Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị được thứ hạng

Hội nghị thống nhất đánh giá về ưu điểm trong công tác thi đua năm 2020 như sau: HĐND cấp huyện tổ chức triển khai quán triệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua hoạt động HĐND đến cấp xã trong địa phương mình theo tinh thần thi đua đã được HĐND tỉnh triển khai phát động; Phong trào thi đua trong HĐND đã tạo sự đổi mới tích cực cả về nội dung và hình thức trong hoạt động HĐND, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các Ban HĐND, đại biểu HĐND, bộ phận phục vụ hoạt động HĐND các cấp. Tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đại biểu HĐND, cán bộ, công chức trong hệ thống; Công tác chấm điểm được công khai, minh bạch, chính xác, đúng đối tượng và có tính tiêu biểu, điển hình, thực sự là động lực thúc đẩy trong phong trào thi đua. Các mô hình hay, cách làm mới tiêu biểu được quan tâm nhân rộng và thực hiện tốt, từ đó chất lượng thi đua không ngừng được nâng lên; Nội dung, tiêu chí và hình thức thi đua tiếp tục được hoàn thiện, thể hiện tính nghiêm túc, dân chủ, cầu thị.

Tuy nhiên, công tác thi đua còn một số hạn chế như: Một số tiêu chí thi đua trong hoạt động của HĐND chưa thể hiện tính bao quát và toàn diện; Còn một ít đơn vị chưa thật sự quan tâm đến các tiêu chí được quy định trong thang điểm thi đua, nhất là quy định về thời gian, nội dung chất lượng báo cáo; Một số mô hình, cách làm của một ít đơn vị chưa thể hiện được tính sáng tạo, tính nhân rộng và chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử; Công tác cộng tác tin, bài cho trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh ở một ít đơn vị còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Nội dung còn sơ sài, thiếu tính chiều sâu, chủ yếu dừng lại ở việc cộng tác tin sự kiện, chưa cộng tác các bài mang tính nghiên cứu sâu để học tập kinh nghiệm nhau, nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Huyến - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị quan tâm một số vấn đề cụ thể như: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp cần tăng cường phối hợp trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp, phiên họp, đặc biệt là trong chuẩn bị các kỳ họp chuyên đề nhằm thực hiện một số nội dung quan trọng, cấp bách của địa phương; Thường trực, các Ban cần lựa chọn nội dung giám sát, khảo sát sao cho thiết thực, tránh quá tầm và thực hiện tốt công tác hậu giám sát; Phối hợp chặt chẽ với các Tổ trưởng Tổ đại biểu để bố trí thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung,…đặc biệt lưu ý các thành phần mời cần mang tính đại diện cho đa số cử tri; Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức quán triệt kế hoạch thi đua đến HĐND cấp mình và phát động phong trào thi đua HĐND cấp xã năm 2021; bám sát các nội dung trong kế hoạch, 6 tháng có tổ chức sơ kết, đánh giá những mặt được, chưa được trong hoạt động thi đua để thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra. Đặc biệt, Thường trực HĐND phối hợp UBND và UBMTTQVN cùng cấp thực hiện các bước theo Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử để đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong bầu cử và tính chất lượng thể hiện trong việc bầu đủ, bầu đạt những đồng chí đủ đức, đủ tài, đủ tầm cho nhiệm kỳ sắp tới.

               Dịp này, Thường trực HĐND tỉnh trao thưởng cho HĐND huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy đã có thành tích trong hoạt động thi đua năm 2020./.

 Hải Đường


Đang online: 1
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 108004
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.