Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 29-10-2020

STT

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Download File

1

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vị Thanh

Tải về

2

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy

Tải về

3

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Thủy

Tải về

4

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị huyện Phụng Hiệp

Tải về

5

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành

Tải về

6

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành A

Tải về

7

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ

Tải về

8

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Mỹ

Tải về


Đang online: 1
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 108035
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.