Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Ủy ban bầu cử Huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua

Ngày 01-03-2021

Ngày 24/02/2021, huyện Châu Thành đã tổ chức họp Ủy ban bầu cử huyện để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng những việc cần thực hiện trong thời gian tới của Ủy ban bầu cử huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh tại buổi họp

Ngày 21/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 192-QĐ/HU về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về thành lập Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành với 15 thành viên, đồng thời thành lập 04 tiểu ban và Tổ chuyên viên giúp việc; UBND các xã, thị trấn trên cơ sở đó thành lập Ủy ban bầu cử với 86 thành viên.

Trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện và các đơn vị liên quan đã triển khai các công tác nhằm hướng dẫn, chuẩn bị cho bầu cử. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 08/02/2021, đã thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, số lượng giới thiệu ứng cử là 59 đại biểu, để hiệp thương và đưa ra bầu lấy 30 đại biểu, cụ thể: Khối Đảng 06 người, chiếm tỷ lệ 10,17%; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 05 người, chiếm tỷ lệ 8,47%; khối cơ quan Nhà nước: 12 người, chiếm tỷ lệ 20,34%; lực lượng vũ trang: 02 người, chiếm tỷ lệ 3,29%; sự nghiệp 13 người, chiếm tỷ lệ 22,03%;  tổ chức kinh tế: 06 người, chiếm tỷ lệ 10,17%; tôn giáo: 01 người, chiếm tỷ lệ 1,69%; dân tộc: 01 người, chiếm tỷ lệ 1,69%; thành phần khác 05 người; chiếm tỷ lệ 8,47%; xã, thị trấn 08 người chiếm tỷ lệ 13,56% cơ cấu kết hợp: Nữ 23 người, chiếm tỷ lệ 38,98%; tái cử: 14 người, chiếm 46,67%; trẻ (dưới 40 tuổi): 16 người, chiếm tỷ lệ 27,12%; ngoài đảng: 11 người, chiếm tỷ lệ 18,65%.

Về công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, hướng dẫn các cơ quan tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng. Triển khai trong nội bộ Đảng, cán bộ chủ chốt và ngoài Đảng từ xã đến ấp 74 cuộc với 2.140 lượt người dự, trong đó Đảng viên 1.679 lượt người dự, ngoài Đảng 461 lượt người dự, triển khai ra dân 132 cuộc với 3.820 lượt người dự, Mặt trận và các đoàn thể triển khai 65 cuộc với 1.525 lượt người dự.

Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Thắng yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử huyện cần phối hợp chặt chẽ, tập trung nghiên cứu các văn bản để chỉ đạo sát, đúng, bảo đảm chất lượng và các mốc thời gian theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ban hành Quyết định phê chuẩn danh sách đơn vị và số lượng Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định. Đồng thời, các ngành, các cấp cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./

                                                                                        Kim Ngân 


Đang online: 1
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 107995
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.